Privacybeleid

In dit privacybeleid wordt beschreven hoe Rootzz of Nature de gegevens die je aan het bedrijf verstrekt wanneer je deze website www.rootzzofnature.nl bezoekt, gebruikt en beschermt.

Rootzz of Nature begrijpt dat jouw privacy belangrijk voor je is en dat je wilt weten hoe jouw persoonsgegevens worden gebruikt. Onze website zal je persoonsgegevens alleen verzamelen en gebruiken op de manieren die hier worden beschreven en op een manier die in overeenstemming is met onze verplichtingen en wettelijke rechten.

Lees dit privacybeleid zorgvuldig en zorg dat je het volledig begrijpt. Wanneer je onze website voor het eerst gebruikt, word je geacht dit privacybeleid te hebben aanvaard. Indien je niet akkoord gaat met dit privacybeleid, moet je het gebruik van onze website onmiddellijk staken.

Waarop is dit beleid van toepassing?
Het privacybeleid heeft enkel betrekking op jouw gebruik van onze website. Onze website kan links bevatten naar andere websites. We hebben geen enkele invloed op de manier waarop jouw gegevens worden verzameld, bewaard of gebruikt door andere websites en we bevelen je dan ook aan om het privacybeleid van zulke websites te raadplegen voordat je gegevens aan ze verstrekt.

Wat zijn persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) nr. 2016/679) (de “AVG”) gedefinieerd als “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. “Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator”.

Persoonsgegevens zijn, eenvoudiger gezegd, alle gegevens over jou aan de hand waarvan je kan worden geïdentificeerd. Onder persoonsgegevens vallen uiteraard je naam en contactgegevens, maar ook minder voor de hand liggende informatie zoals identificatienummers, elektronische locatiegegevens en andere identificatiemiddelen.

Wat zijn mijn rechten?
Op grond van de AVG heb je de volgende rechten, die we altijd zullen respecteren:

 1. Het recht om te worden geïnformeerd over hoe we jouw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. In het privacybeleid zou alles moeten staan wat je moet weten, maar je kunt altijd contact met ons opnemen om meer te weten te komen. (Zie de sectie “Hoe kan ik contact met jullie opnemen?”)
 2. Het recht op toegang tot de persoonsgegevens die we van je bewaren.
 3. Het recht om de persoonsgegevens die we van je hebben, te rectificeren indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 4. Het recht om te worden vergeten, ofwel het recht om ons te verzoeken de persoonsgegevens die we van je hebben te wissen of op andere wijze te vernietigen.
 5. Het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken.
 6. Het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik door ons van jouw persoonsgegevens voor een bepaald doeleinde of voor bepaalde doeleinden.
 7. Het recht op gegevensoverdracht. Dit betekent het volgende: Als je ons je persoonsgegevens rechtstreeks hebt verstrekt, gebruiken wij deze met jouw toestemming of om een contract met je na te komen. Deze gegevens worden automatisch verwerkt. In dit geval kan je ons om een kopie van die persoonsgegevens vragen om deze te gebruiken voor een andere dienst of een ander bedrijf.
 8. Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. We zullen je persoonsgegevens niet voor deze doeleinden gebruiken.

Neem contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze pagina voor meer informatie over het gebruik van jouw persoonsgegevens of over de uitoefening van de hierboven omschreven rechten.

Welke gegevens verzamelen we
Afhankelijk van jouw gebruik van onze website, kunnen we bepaalde of alle van de volgende persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens verzamelen:

 • Naam
 • contactgegevens, inclusief e-mailadres
 • demografische gegevens zoals adres en postcode
 • informatie over je voorkeuren en interesses
 • IP-adres
 • type webbrowser en versie
 • Besturingssysteem
 • een lijst met URL’s, met de website waar je vandaan komt, jouw activiteit op onze website en de website waarnaar je vertrekt

Hoe gebruiken jullie mijn persoonsgegevens?
Op grond van de AVG moeten we altijd een rechtmatige basis hebben om je persoonsgegevens te gebruiken. Zo kunnen we de gegevens nodig hebben om een contract met jou uit te voeren, kan je ons toestemming hebben gegeven om je persoonsgegevens te gebruiken of kunnen wij een legitiem zakelijk belang hebben om ze te gebruiken. Je persoonsgegevens zullen alleen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • om jouw toegang tot onze website te bieden en deze toegang te beheren;
 • om jouw ervaring op onze website zo veel mogelijk te personaliseren;
 • om met jou te communiceren; bijvoorbeeld door e-mails te beantwoorden of je telefonisch te woord te staan;
 • om je per e-mail informatie toe te sturen waar je om hebt gevraagd (je kunt je op elk moment afmelden voor nieuwsbrieven door te e-mailen naar info@rootzzofnature.nl)
 • om jouw gebruik van onze website te analyseren en feedback te verzamelen, zodat we onze website en jouw gebruikerservaring voortdurend kunnen verbeteren.

Met jouw toestemming en indien wettelijk toegestaan, kunnen we jouw persoonsgegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om per e-mail contact met je op te nemen met informatie, nieuws en aanbiedingen voor onze producten. Je zult geen onrechtmatige reclame of spam ontvangen. We zullen er alles aan doen om jouw rechten volledig te beschermen en te voldoen aan onze verplichtingen uit hoofde van de AVG en de Britse Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations uit 2003, en je kunt je op elk willekeurig moment afmelden.

Hoe lang bewaren jullie mijn persoonsgegevens?
We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de reden(en) waarvoor ze oorspronkelijk werden verzameld.

Hoe en waar bewaren jullie mijn persoonsgegevens en waar zenden jullie ze naartoe?
We bewaren of verzenden jouw persoonsgegevens alleen binnen het VK. Dit betekent dat ze volledig beschermd zijn door de AVG.

Delen jullie mijn persoonsgegevens?
We delen jouw persoonsgegevens voor geen enkel doeleinde met derden, op één belangrijke uitzondering na.

In sommige beperkte omstandigheden kunnen we wettelijk verplicht zijn bepaalde persoonsgegevens, waaronder mogelijk de jouwe, te delen. Dit kan het geval zijn wanneer we betrokken zijn bij een gerechtelijke procedure of moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen, een gerechtelijk bevel of de instructies van een overheidsinstantie.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens controleren
Je kunt onze website bezoeken zonder persoonsgegevens te verstrekken. Maar om alle beschikbare opties en functies op onze website te kunnen gebruiken, za je mogelijk wel bepaalde gegevens moeten verstrekken. Je kunt ons gebruik van cookies beperken. Bekijk ons cookiebeleid voor meer informatie.

Hoe kan ik toegang krijgen tot mijn persoonsgegevens?
Wanneer je wilt weten welke persoonsgegevens we van je bewaren, kun je ons vragen naar informatie over deze gegevens of om een kopie ervan. Hiernaar wordt verwezen als een “toegangsverzoek door een betrokkene”.

Alle toegangsverzoeken door betrokkenen dienen schriftelijk te worden ingediend. Dit kan per e-mail of via het postadres dat wordt vermeld in de sectie hieronder.

Hoe kan ik contact met jullie opnemen?
Gebruik de volgende gegevens om contact met ons op te nemen over alles wat te maken heeft met je persoonsgegevens en gegevensbescherming, inclusief het indienen van een toegangsverzoek:

E-mailadres: info@rootzzofnature.nl

Wijzigingen in dit privacybeleid
We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen door deze pagina te actualiseren. Je dient deze pagina dan ook regelmatig te bezoeken om te zien of je akkoord kan gaan met eventuele wijzigingen. Dit beleid is op 30 mei 2018 in werking getreden.