Actievoorwaarden

Terug naar de winactie.

De actie “GIVE-AWAY in samenwerking met de hippe vegetariër”, hierna de Actie, wordt aangeboden voor Lemar B.V. De Actie heeft betrekking op het volgende merk van Lemar B.V.: Rootzz of Nature.

Artikel 1. Deelname de actie

 1. De Actie loopt van 30-06-2021 tot en met 20-07-2021
 2. Deelname aan de Actie is gratis 
 3. Deelnemers aan deze Actie dienen woonachtig te zijn in Nederland en minimaal 18 jaar te zijn.
 4. Meedoen aan de Actie doe je door je naam en e-mailadres achter te laten op de actiepagina: https://rootzzofnature.nl/win/. Let op: de deelnemer dient de email die daarna wordt verstuurd door Rootzz of Nature te bevestigen.  
 5. Deelname is maximaal 1 keer per persoon mogelijk. 
 6. Medewerkers van Rootzz of Nature en door Rootzz of Nature ingeschakelde derden zijn uitgesloten van deelname 
 7. Rootzz of Nature heeft het recht ten alle tijden een deelnemer uit te sluiten. 
 8. Meedoen kan tot uiterlijk 20-07-2021. Inzendingen van na die datum worden niet meegenomen in de jurering.

Artikel 2. Toekennen van prijs

 1. De prijs voor deze Actie is het boek ‘De Vega Bijbel’ en daarbij een Rootzz of Nature pakket.
 2. De winnaar wordt gekozen door een onpartijdige wijze door middel van een loting.
 3. De winnaar heeft een termijn van 7 dagen om reactie te geven op de prijs. Mocht deze niet binnen 7 dagen reageren dan wordt er opnieuw geloot. 
 4. Alle deelnemers ontvangen een bericht zodra de Actie afgelopen is. Ook de deelnemers die geen prijs gewonnen hebben.
 5. Prijzen zoals benoemd (2.1) in  zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 6. Winnaars worden binnen twee werkdagen na sluiten van de Actie persoonlijk geïnformeerd via Facebook Messenger/ via privé bericht Instagram of e-mail
 7. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 8. Winnaars worden rechtstreeks geïnformeerd en zullen pas publiekelijk bekend gemaakt worden na uitdrukkelijke toestemming van de winnaars

Artikel 3. Disclaimer en voorwaarden

Op deze actie en op elk ander gebruik van de website www.rootzzofnature.nl zijn onze voorwaarden en disclaimer, zoals op deze website vermeld, van toepassing.

Artikel 4. Overig

 1. Rootzz of Nature is niet aansprakelijk voor welke schade, kosten of lasten voortvloeide uit deelname van de actie, de toekennis van de prijs, het ontvangst van de prijs of gebruikmaking van de prijs, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Rootzz of Nature.
 2. Rootzz of Nature is niet verantwoordelijk voor verliezen, vertragingen of technische defecten veroorzaakt door Rootzz of Nature of aan de Actie meewerkende partijen in welke vorm dan ook.
 3. Rootzz of Nature draagt geen verantwoordelijkheid inzake ongevallen, schade of bijkomende kosten welke aard voortvloeiende uit de toekenning, in ontvangt nemen en accepteren van de grond van de Actie toegekende prijs.
 4. Deelname aan deze Actie impliceert dat je akkoord gaat met de inhoud van dit reglement evenals met de beslissingen die Rootzz of Nature in geval van overmacht verplicht is te nemen om het goede verloop van deze Actie te garanderen.